Home

Minőségirányítás fogalma

A minőségirányítás a vállalati felső vezetés által szervezett és tervezett, erőforrásokkal támogatott, a vevők megelégedettségét célzó minőségirányítási rendszer stratégiai kialakítása és működtetése.. Nem összekeverendő a minőségellenőrzéssel, minőségbiztosítással vagy a minőségszabályozássa A minőségirányítás (qualtity management) az általános irányítási (vezetési) funkció mindazon tevékenységeit jelenti, amelyek meghatározzák a minőségpolitikát, a minőségre vonatkozó célkitűzéseket és a felelősségi köröket.A minőségirányítás ezeket olyan eszközökkel valósítja meg, mint a minőségtervezés, a minőségszabályozás, a minőségbiztosítás. Minőségirányítás: Fogalma magában foglalja a stratégiai tervezést, az erőforrásokkal való gazdálkodást, valamint más rendszeres tevékenységeket, mint amilyen a minőséggel kapcsolatos tervezés, működtetés és értékelés. Az intézményvezetési feladatköröknek minden olyan eleme, amely a helyi minőségfogalo A minőségbiztosítás a minőségirányításnak az a része, amely a bizalomkeltés megteremtésére összpontosít aziránt, hogy a minőségi követelmények teljesülni fognak.. Magyarországon minőségbiztosítási rendszernek hívták az MSZ EN ISO 9001:1996 szabvány alapján kialakított vállalatirányítási rendszereket.Az ISO 2000-ben kiadta az ISO 9001 következő (harmadik. A minőség fogalma a szolgáltatásban Minőségirányítás megvalósításához szükséges szervezeti felépítés, felelősségi körök, eljárások, folyamatok és erőforrások összessége. Minőségügyi alapfogalmak Minőségbiztosítás ( quality assurance

Minőség fogalma. További minőségfogalmak. Minőségirányítás. Zéró hiba megközelítés. Rossz minőség hatása a működésre. Belső vevő fogalma. Minőségügy fejlődése dióhéjban. Minőségügyi alapelvek. Minőséggel kapcsolatos vállalati tevékenységek. II. Minőségügyi modelle •Minőség fogalma •Minőséghez kapcsolódó kifejezések •Minőségi osztályba sorolás szabályai • minőségirányítás: összehangolt tevékenység, egy szervezet vezetésére és szabályozására a minőség szempontjából Nemzetközi minőségbiztosítási rendszerek Minőségirányítás - Minőségmenedzsment 54 folyamatok irányítását és dokumentálását, az eszközök kezelését és haszná-latát át kell alakítani. Gondoskodni kell a rendszer fenntartásáról: fenn kell tartani a felülvizsgála-ti, módosító és helyesbítő rendszereket. Az előkészítő csoport és a tanács A min ıség fogalma tehát minden szervezeti tevékenységgel is kapcsolatba hozható. Bele kell épülnie a termékek és szolgáltatások tervezésébe, kiválasztásába és irányításába, ha ezeknek egy el ıírt nívót meg kell ütniük. A helyes tennivalók megfelelı kivitelezés

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS FEJLŐDÉSE ÉS JÖVŐBELI LEHETŐSÉGEI A minőség fogalma és szerepe a vállalatirányításban folyamatosan fejlődik. A tanulmány áttekinti, hogy a termék- és folyamat megfelelőségének megközelítésétől több évtizedes fejlődéssel hogyan jutottunk el a minő-ség mai, integráló jelentéséig A minőségbiztosítás fogalma. A minőségbiztosítás a minőségirányítás része. Arra összpontosít, hogy bizalmat keltsen az érdekeltekben, azt sugallja, hogy a minőségi követelmények teljesülni fognak A minőségirányítás és a minőségbiztosítás fogalma Minőségirányítás: a vállalati felső vezetés által szervezett és tervezett, erőforrásokkal támogatott, a vevők megelégedettségét célzó minőségirányítási rendszer stratégiai kialakítása és működtetése A minőségirányítás fogalma. Minden gyártó és szolgáltató arra törekszik, hogy minőségi terméket nyújtson a vevőknek. Tisztában vannak vele, hogy ezért tenni is kell, és szervezett, jól definiált folyamatok összességével érhető el a siker. Ilyen minőségirányítási rendszer az ISO 9001 -is, amely nem egy általános. minőségszabályozás, a minőségmenedzsment, a minőségmérés, a minőségirányítás fogalma a hazai irodalomban. Egyet kell értenünk azokkal a szerzőkkel (lásd például: Soós 2005, 45; Eszik 2004, 51), akik szerint a humán területeken inkább a minőségfejlesztés fogalmat célszerű használni

Minőségirányítás - Wikipédi

Minőségirányítás - Fogalomtá

  1. őségirányítás része, lényege a
  2. A lean menedzsment alapelvei, a lean jelentése, a lean szemlélet lényege és a lean eszközök alkalmazása is megismerhető blogbejegyzésünkből
  3. őség fogalma A
  4. őség jelentősége, fogalma, értelmezése. A
  5. őség szempontjából Minőségirányítás: Fogalma magában foglalja a stratégiai tervezést, az erőforrásokkal való gazdálkodást, vala
  6. Repository of the Academy's Library - Repository of the.
  7. őségirányítás rendszer kiépítésének módszerei, feladatai, a

Minőségbiztosítás - Wikipédi

1. A minőség fogalma, minőséggel kapcsolatos fogalmak 2. Minőségirányítás fejlődésének történeti áttekintése 3. Helyes gyakorlatok 4. HACCP rendszer 5. ISO 9000 szabványsorozat 6. ISO 14000 szabványsorozat 7. ISO 22000 szabvány 8. BRC Global Standard for Food Safety 9. IFS Food szabván Arial Times New Roman Wingdings Symbol Juharlevél TQM- Total Quality Management A minőség fogalma A minőség Minőségirányítás = quality management TQM értelmezése TQM TQM legfontosabb alapelvei TQM alappillérei PDCA ciklus A TQM bevezetésének lépései I. A TQM bevezetésének lépései II. A TQM megvalósításának eszközei I A minőségirányítás az minőség menedzsment kellene hogy legyen csak mint sokszor, ezt is szarul fordították magyarra. Pl az ISO 9000 minőségirányítási rendszer általános követelményeket és elveket fogalmaz meg a minőséggel kapcsolatban. A menedzsment irányítás magyarul

Arial Calibri Times New Roman Office-téma ChemDraw.Document.6. Minőségbiztosítás Minőség fogalma Minőségirányítási szabványok ISO 9000 szabványcsalád A minőségirányítás alapelvei MSZ EN ISO 9000:2008 (Minőségirányítási rendszerek - Alapok és szótár) Az ISO 9000 alkalmazási területe A minőségirányítási. A minőségirányítás általában és az oktatásban. A minőségirányítási szabványosításról. Az ISO 9000 szabványcsaládról. Az oktatás a minőségirányítás terén speciális terület. Az iskola minőségirányítási rendszere. A minőségügyi rendszerrel szemben támasztott általános szabvány-követelmények. 1 Miért volt szükség az ISO szabványra? A minőség fogalma és időbeli változása. 4. A szabványosítás szintjei. A termékfelelősségi törvény. Az integrált ISO szabványrendszer. A minőségirányítás fogalma és részei. 5. Az ISO 9000-es szabványcsalád. Sajátosságok, bevezetés módja. Az ISO 14000-es szabványcsalád.. - A minőségirányítás alapelvei - A folyamat fogalma - A folyamatok csoportosítása. COP, SP, MP típusú folyamatok - A folyamatszemléletű rendszerépítés és fejlesztés lépéseinek megismerése. I. A szervezet rendeltetésének meghatározása - A minőségpolitika és célok meghatározása. A szervezet folyamatainak azonosítása

4. Minőségirányítás és környezetvédelem Minőség és minőségirányítás A minőség fogalma A minőségirányítás evolúciója Minőségirányítási rendszerek A minőség költsége A Taguchi-módszer A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk Total Quality Menedzsment (TQM) A TQM definíciója A TQM rendszer A minőségirányítás fogalma a minőség aspek-tusát foglalja össze. A minőségirányítás átfogó fogalom, fontos megjegyezni, hogy nem lehet rá azonnali kész megoldást adni. Például az ISO 9001 szabvány [10] feladata, hogy kere-tet adjon a minőségirányításhoz, azonban ez csak alapot ad a testreszabott megoldás kiala A gazdasági szervezetek esetében a minőségügy fogalma több mint egy évszáza-dos múltra tekint vissza. A legtöbb irodalom Taylor1 munkásságára vezeti vissza a minőségügy megjelenését a gazdálkodó szervezetek vezetésében, részint a minő-ség-ellenőrzés, mint funkció megjelenését, részint a szabványosítást, mint a. A minőség vezetési eszközként való alkalmazásával alakult ki 1975-85 között a minőségirányítás fogalma, melyben Dr. Armand V. Feigenbaum töltött be kiemelkedő szerepet. A mesterek új nemzedékéhez tartozó Philip Crosby a minőségirányítás fejlődését három fázisra bontja: a. 3. A minőségirányítás általános és ISO 9001:2008 szerinti irányelvei, alapelemei Az ISO 9000-es szabványrendszer irányítási rendszerei (ISO 9001, 14001, 16949, 22000, 17025) a vezetők kezdeményezésére és támogatásával, szervezetfejlesztés útján bevezetett minőségügyi elveken alapuló következetes rendszerek

Az Eisenhower mátrix jelentése és használata - ProMan

Minőség fogalma - University of Miskol

A minőségirányítás alapelvei: 17: A termék fogalma: 18: A termék-előállítási (termelési) folyamat és szereplői: 18: A termelési, értékesítési és felhasználási folyamatok általános fázisai: 21: A minőség fogalma: 25: A minőség fogalma mint a vevői elvárásoknak való megfelelés: 25 A szabvány fogalma A szabvány elismert szervezet által alkotott vagy jóváhagyott, közmegegyezéssel elfogadott olyan műszaki (technikai) A minőségirányítás 7 alapelve 1. Vevőközpontúság vevők jelenlegi és jövőbeni igényeinek, elvárásainak megértése, (túl)teljesítése 2 Elterjed a minőségirányítás ISO szabványa. Önértékelés, EFQM (European Foundation for Quality Management) alapította 1992-ben az Európai Minőségdíjat. 8 alapelve: 1. Eredményorientált (Érték az összes érdekeltnek) 2. Vevőközpontú (A jelenlegi és lehetséges vevőt szolgálni) 3. A vezetés és a célok következetesek. Minőségbiztosítás a közoktatásban. Szüdi János. Minőségbiztosítás a közoktatásban. A minőségbiztosítás a közoktatásban egy olyan rendszer létrehozását jelenti, amely alkalmas a közoktatással szembeni igények, elvárások teljesítésére. A szerző tanulmányában azt vizsgálja, hogy a közoktatási feladatok.

A Minőségirányítás című tárgy oktatásához Minőségügyi alapok. A minőség fogalma különböző megközelítésekből. A minőségügy infrastruktúrája. A vevő elvárásai, a Kano-féle minőségmodell. A minőségkövetelmények mérése. Minőségi mutatók Minőségirányítás (ISO 9000-es sorozat) A minőségirányítás alapjai és szakkifejezései. A minőség fogalma. A minőség értelmezése. A minőség társadalmi, gazdasági és termék szerinti felfogása. A minőségirányítás követelményei, tevékenységei. Termelő vállalat minőségmenedzsmentje

A minőségirányítás fogalma-Az ISO 9000 szabványcsalád elemei -Az MSZ EN ISO 9001 követelményeinek értelmezése a raktározási folyamatra-Szakképesítés: 54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenysé Ezekkel a pozíciókkal mindig gondom van. Some of these cookies are essential to the operation of the site, while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used

Folyamatszemlélet. A minőségirányítás alapelvei. A folyamat fogalma, alapfogalmak. A folyamatok csoportosítása. COP, SP, MP típusú folyamatok. A szervezet folyamatainak azonosítása (meghatározása). A folyamatok sorrendjének meghatározása, folyamattérkép szerkeszté 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A minőség fogalma és értelmezése. A minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségirányítás fogalom és kapcsolatrendszere. A minőségirányítási rendszerek alapszabványai. A minőségirányítás dokumentációs rendszere, a rendszer auditálása.

A minőségirányítás fogalma a minőség vállalati (szervezeti) aspektusát foglalja össze. A minőségirányítás átfogó fogalom, fontos megjegyezni, hogy nem lehet dobozos megoldást adni rá. Például az ISO 9001 szabvány feladata, hogy keretet adjon a minőségirányításhoz, azonban látni fogjuk, hogy lényegében. Kedves. A használati érték kifejezője a minőség (latinul Qualitas) jele a Q betű és a minőség az élet minden területén értelmezhető. A piaci lehetőségeket főként a termékek minősége közötti különbségek, a munka, a szolgáltatás, az ár és az emberi magatartás színvonala határozzák meg.A minőség a piacon maradás, a sikereses kereskedelmi munka feltétele E menedzsment rendszer-integráció leginkább a minőségirányítás (ISO 9001:2008), a környezetirányítás ISO 14000:2004) és a munkahelyi egészségvédelem-, és biztonság (MIR, KIR, MEBIR) területén épül fel, amely mind az ISO 9001:2000, az ISO 9001:2008, az ISO 14001:2004, EMAS, és az MSZ 28001 szabvány követelményeinek megfele

őség fogalma azon a koncepción alapszik, hogy a vevőkigényeit ki kell elégíteni, ehhez szükséges ismerni (felmérni, elemezni) ezeket az igényeket. • A folyamatok javítása. A gyártási folyamat ; őségmenedzsment (TQM - Total Quality Management) egy irányítási szemlélet és módszertan szervezés fogalma. A munkakörülményi tényezők csoportjai, hatásuk a munkavégzés eredményességére. 30 A munkaszervezési feladatai, módszerei (befolyásoló tényezői). A munkahely munkavégzésre alkalmassá tétele, megfelelő kialakításának szempontjai (ergonómiai tényezők). 30 Munkanormák fogalma, feladata és jelentősége

a minőség-ellenőrzés, minőségirányítás módszereit. Végül a 4. fejezetben, a magyar hiva-talos statisztika minőségi kérdéseiről szólunk. 1. A MINŐSÉG FOGALMÁNAK ALAKULÁSA A HIVATALOS STATISZTIKÁBAN A minőség fogalma a statisztikában nem könnyen definiálható, mert idben változó, A minőségirányítás kialakulása Minőség irányítás - minőség menedzsment A termékfelelősség fogalma A szoftvertermékekre vonatkozó szabványok Beágyazott eszközök fejlesztése Bevezetés, a digitális rendszer fogalma, HW-SW dilemma Az elektronikai tervezés eszköze A minőségirányítás fogalma a minőség vállalati (szervezeti) aspektusát foglalja össze.A minőségirányítás átfogó fogalom, fontos megjegyezni, hogy nem lehet dobozos megoldást adni rá. Például az ISO 9001 szabvány feladata, hogy keretet adjon a minőségirányításhoz, azonban látni fogjuk, hogy lényegében csak alapot ad.

Minőségpolitika, minőségirányítás A funkciók alapján nem alakulnak ki merev határok. A szakszerűség, a hatékonyság és a törvényesség három egymástól el nem választható követelmény, amely összefügg a közoktatás egész rendszerének működésével, a fenntartói feladatszervezéssel, illetőleg az intézmények. feb 25 2021. A motiváció folyamata, fogalma és típusa A motiváció divatos kifejezés, gyakran hallhatjuk coaching üléseken és menedzsertréningeken is. Cikkünkben megvizsgáljuk, mi a motiváció A BM rendelet a korábban érvényes szabványok betű szerinti átvételét tartalmazta, építészeti területen az MSZ 595 szabványsor lapjait. Természetesen ezekben az (azóta hatálytalanított) előírásokban is hangsúlyos szerepet kapott a tűzszakasz fogalma Statisztika II. (szóbeli kollokvium részéhez) Minta, mintavétel fogalma. Véletlen (valószínűségi) minta fogalma. Várható érték fogalma. Mintavételi módok rendszerezése. A hiba fogalma a statisztikában, fajtáinak értelmezése. Egyszerű véletlen minta fogalma és jellemzői. Mintavétel gyakorlati jelentősége. Központi.

Minőségellenőr | TEQUA

Kereskedelmi és marketing modulok Sulinet Tudásbázi

LXVIII. éVfoLyam 5. szám 2018. október KTE közLekedéstudományI szemLe a közLekedéstudományI egyesüLet szakLapja aLapÍtVa 1951-be Az értékelés és a pedagógiai értékelés fogalma, tartalma, szintjei, metodológiai alapja. Szummatív, formatív és diagnosztikus értékelés. Norma- és kritériumorientált értékelés. Az értékelés folyamata A minőség fogalma, a termelési rendszer fejlődése . 1.1. A minőség fogalma, értelmezése ; 1.2. A termelési rendszer alapok és alapelvek kialakulása . 1.2.1. Egyedi gyártás Az iparág fejlődésével a minőségirányítás is fejlődik, ezért az anyag a jelen állapotot tükrözi. Az olvasónak abban nyújt támogatást, hogy.

projektmenedzser Archives

A minőség és a minőségirányítás kapcsolata - Webcikke

Minőség a statisztikában Szép Katalin MTA Statisztikai Bizottsága 2009. december 16. Csapatmunka a KSH-ban Kezdetektől: György Erika, Földesi Erika, Mag Kornélia, Szalai Eszter, Vigh Judit Csatlakozott: Kajdi László, Kárpáti József, Katona Szilvia és még sokan mások Vázlat Előzmények A statisztika minőségének fogalma, mérése Minőségügyi keretrendszer és működése. fogalom. Ugyanakkor, ezen fogalom tekintetében is fennáll a fent említett terminológiai bizonytalanság. Ezt támasztja alá, hogy Erdei Árpád Tény és jog a szakvéleményben című művében 1987-ben állapította meg, hogy a hazai szakirodalomban a szakvélemén A termék fogalma, osztályozása, a termékfejlesztés folyamata. Termékpiaci stratégia és azok jelentősége. A termék piaci életgörbéje és az egyes szakaszok jellemzői. Árpolitika, árstratégia és ártaktika fogalma, lényege. Ár fogalma, szerepe, árképzési rendszerek. Fedezeti pont. Árdifferenciálás, árdiszkrimináció OMSZ > Minőségirányítás. OMSZ minőségirányítási rendszere. A minőség fogalma nem kizárólag az előállított produktumokhoz kötődik, hanem azoknak a folyamatoknak a teljességéhez is, amelyeknek célja és értelme a meteorológiai információk megbízhatóságával kapcsolatos felhasználói megelégedettség elérése

a minőségirányítási rendszerek bevezetése és fogalma. A minőségirányítás elismert szakmává vált. Lee és Dale állítják, hogy számos szervezet törekszik olyan módszerek elérésére termékeik és szolgáltatásaik érdekében, amelyek átfogóan segítik termelékenységük és minőségük. [5 kwaliteitssysteem a.m. van den auwelant ir egy minÕsÉgirÁnyÍtÁsi rendszer alapelvei É

Minőségügyi fogalmak - Fogalomtá

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (PQM) ÉS MONOTIRING ISMERETEK 7 Oktatási segédanyag | ÁROP akinek a gyógyítási folyamatára vonatkozó protokollok megvannak, az információs rendszer emlékeztet, hogy az ott rögzített eljárásokat alkalmazzák. Standardok A standard fogalma nagyon elterjedt mind a szakmai, mind a köznapi nyelvben 1.1 A Minőségirányítás egy tágkörű fogalom, amely magába foglal minden olyan tényezőt, mely önmagában vagy más tényezőkkel együttesen befolyásolja a gyógyszer minőségét, azaz a Minőségirányítás minden olyan intézkedés összessége, amely azt a célt szolgálja, hogy a gyógyszer megfeleljen a felhasználás céljára A minőség fogalma és szerepe a vállalatirányításban folyamatosan fejlődik. A tanulmány áttekinti, hogy a termék- és folyamat megfelelőségének megközelítésétől több évtizedes fejlődéssel hogyan jutottunk el a minőség mai, integráló jelentéséig. Napjainkra a minőségügy gyakorlati alkalmazásai fokozatosan fonódtak össze a környezetvédelemmel, szociális. Minőségirányítás . A legmagasabb szintű igényeknek is eleget tevő tanúsítványokkal. Az OBS fogalma mögött tetten érhető a filozófiánk, miszerint a vevőinket végig támogatnunk kell az értékteremtési láncuk mentén. Innovatív termékekkel és szolgáltatásokkal az optimális költségek, teljesítmény és minőség. zető számára kötelező érvényű kívánalom lett a minőségirányítás módszerta-nának, valamint elméleti, de még inkább gyakorlati ismereteinek az elsajátítása. A minőségmenedzsment fogalma az eszközrendszer alkalmazásának túl-hangsúlyozása miatt az elmúlt években sokak fejében összekapcsolódot

Scribd is the world's largest social reading and publishing site 2. Minőségügyi alapok. A minőség fogalma, értelmezése. A minőségmenedzsment fejlődéstörténete. minőségügyi alapok. minőség fogalma, értelmezése A minőség fogalma folyamatosan változott és változik is, a követelményeknek való megfelelés azonban mindig része a definícióknak. minőségirányítás megvalósítható például az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerre vonatkozó követelménye Kérje segítségünket Élelmiszerbiztonság szabványai témakörben. Húsz éves szakmai tapasztalat, több mint 1500 sikeres projekt, vállalkozásra szabott megoldások

A minőség fogalma, leíró jellemzői, jelentősége, minőséget befolyásoló tényezők. A A minőségirányítás növekvő automatizálása, számítógéppel segített mérő és értékelési technikák alkalmazása. A jövőkép: Kézben tartott gyártás, ahol egyáltalán nem keletkezik selejt.. - a minőségirányítás fogalma, szabványos meghatározása - a termék-előállítás, szolgáltatás fogalma, szabványos meghatározása - TQM - a minőségügy egyéb fogalmai (pl.: minőségirányítás, minőségbiztosítás, tanúsítás, minő­sítés, akkreditáció, visszavezethetőség

Minőségirányítási rendszer fogalma, a minőségirányításiMérőeszközök csoportosítása | óbudai egyetem bánki donát

A minőségirányítás fejlődése és jövőbeli lehetőségei. January 2017; DOI: A minőség fogalma és szerepe a vállalatirányításban folyamatosan fejlődik. A tanulmány áttekinti. A vevők azonosítása A minőségszabályozás egyik alapelve a vevőnek a középpontba állítása. Ehhez azonban pontosan tudnunk kell kik is valójában a vevőink és melyek a pontos elvárásaik Önnek mi jut eszébe arról: minőségirányítás? ISO, dokumentálás, audit és még számos gondolat, amely különböző érzéseket vált ki a piac szereplőiből. Tanúsító szervezetünk arra vállalkozott, hogy az ISO 9001 minőségirányítási rendszert egy hasznos, értékteremtő eszközzé változtassa az Ön számára A minőségirányítás mérésekre, tényekre és számadatokra alapozott, úgynevezett kemény módszer. A minőségkultúra puha fogalom, amit a szakképző intézmény munkatársainak jellemző hozzáállása és viselkedése határoz meg

Tűrések illesztések | tűrések és illesztésekFiczko-Minosegi kovetelmenyek vz1

Students also viewed III.3. - Kapacitásmenedzsment. Számítási eljárások. Időalapok felhasználása, alapesetei III.6. Gyártásirányítási elvek, húzó és toló gyártásirányítás alapesetei Vállalati erőforrásgazdálkodás - összefoglaló jegyzet 2. Minőségmenedzsment Folyamatközpontú megközelítés a minőségügyben 1 1 Minőségbiztosítás, minőségirányítás, külső szervek szakfelügyeleti ellenőrzése 1 F.. Minőségirányítás 6. A minőség fogalma, értelmezése. A minőségmenedzsment fejlődéstörténete. A minőségügy infrastruktúrája. A minőséghurok. A vevő elvárásai a Kano-féle minőség-megközelítés. A minőségkövetelmények mérése. A minőségpoligonok. 7. A minőségirányítási rendszer infrastruktúrája, céljai. HACCP rendszer fogalma és hasznos ismeretek részletesen. Ebben a cikkben bemutatjuk a HACCP rendszer fogalmát és a legfontosabb tudnivalóit. Ismertetésre kerül, hogy kinek kötelező HACCP kézikönyvet készíteni. A cikk szerzője: Nagygyörgyné Bartók Adrienn a Create 2002 Kft. ügyvezetője és vezető tanácsadója