Home

Földrajzi fokhálózat térkép

A térkép: A földrajzi fokhálózat - YouTub

A térkép A Google Térképen egy helyet a földrajzi szélességi és hosszúsági GPS-koordinátái alapján is megkereshet, illetve lekérheti egy már megtalált hely koordinátáit. A földrajzi szélesség és hosszúság mellett plusz kódokat is használhat egy hely megosztásához cím nélkül A földrajzi fokhálózat lényeges szerepet játszik a tájékozódásban, a fokhálózatot alkotó vonalakat szélességi és hosszúsági köröknek nevezzük. Ezek segítségével a földfelszín bármely pontjának helye megadható fokokban kifejezve. Két alapköre az Egyenlítő és a Greenwich meridián A földrajzi fokhálózat lényeges szerepet játszik a tájékozódásban. Segítségével könnyen meg tudjuk határozni, hogy az általunk keresett földrajzi hely hol van a térképen. Ennek fontosságát már az ókori görögök is észrevették: ok voltak az elsok (Eratoszthenész és Ptolemaiosz), akik fokhálózatot szerkesztettek. A történelmet is nagyban befolyásolták a térképek, a tájékozódás, s napjaink létfontosságú eszközei közé tartozik a földrajzi fokhálózat, mely többek között a hadászatban kincset ér. Manapság a világ összes térképe elérhető egyetlen nyomásra, mégpedig a globális helymeghatározó rendszernek hála (GPS)

a földrajzi fokhálózat eleme, a Föld felszínén képzelt gömbi kör, amelynek síkja párhuzamos az Egyenlítő síkjával. Ha a Földet gömbbel közelítjük és ezt a felületet a forgástengelyre merőleges síkokkal elmetsszük, akkor a metszésvonalak a gömbfelszínen kirajzolják a szélességi köröket Földrajzi Fokhálózat Térkép. Földrajzi fokhálózat A TÉRKÉP. ppt letölteni 6. A: Tudok tanácsot adni koordináták terén: Földrajzi fokhálózat Térképészeti alapismeretek ppt letölteni

A Föld térképe Eckert VI. vetületben, ami a (PDF, 1,8 MB) A Föld felszínén minden pont helye egyértelműen meghatározható a földrajzi koordináta-rendszer két koordinátájával. Első és második fokhálózat is, a fokhálózat 90°-kal való elfordításával, azaz ahol a pólusok a vízszintes Egyenlítőn vannak. A térkép hagyományos definíció szerint a Föld vagy más égitest felszínének, vagy a felszínre vonatkoztatott természeti és társadalmi típusú tárgyaknak és jelenségeknek meghatározott matematikai szabályok vagy mértani törvények szerint síkba vetített, méretarányosan kisebbített, általánosított, és sajátos grafikai jelrendszerrel bemutatott felülnézeti. A térképek földgömbre való leképezése során azonban gondok adódhatnak, nevezetesen, hogy ha térkép területtartó, akkor nem szögtartó és fordítva. Előbbit főleg földrajzi térképek készítésénél, utóbbit viszont a tengeri és légi közlekedés számára készítik Ha pl. a térkép méretaránya 1:40000 és az alapszintvonalköz 10 m, akkor a metszet vonalkái közötti méretarányos távolság 0,25 mm lenne, vagyis az ábra értékelhetetlenné válna. Hálózati elhajlásnak nevezzük a kilométer-hálózati vonalak és a földrajzi fokhálózat É-D vonalak és a földrajzi fokhálózat É-D.

A földrajzi szélességi és hosszúsági fok lekérése vagy

Magyarország Térkép Szélességi Fokokkal | groomania

Földrészek - Térképes kvízjátékok: A Seterra egy ingyenes, térképes kvízjáték - segítségével megjegyezheted a világ országait, városait és egyéb földrajzi egységeit Az 1807-ben kiadott rézmetszet a földrajzi fokhálózatot kettős keretvonalon belül, a tájolást szélrózsával jelöli. Tájolása a maitól eltér, az eredeti térkép jobb oldali szegélyének irányába esik észak. Ebben az időben a nem északra tájolt térképekről rendszerint lehagyták a földrajzi fokhálózat jelzéseit A térkép, és 6-os TK. első két téma: A Föld, Az éghajlat, 7-es földrajz TK. 12-15, 20-22.): Föld mozgásai, földrajzi fokhálózat (segítő videó youtube-n: Földrajzi fokhálózat (Susu) néven (lásd alább); éghajlati övezetek elnevezései, éghajlati diagram értelmezése, kontinensek, nevezetes szélességi körök. 2 A tér ké pek fel épí té se, tí pu sai, jel rend sze re A valóság és a térkép össze ha son-lítása Térkép, térképvázlat, méret-arány, vonalas mérték Térképi mérések Tematikus térképek 2. A földrajzi fokhálózat Föld raj zi szé les ség, föld raj zi hos szú ság Hely meg ha tá ro zás a tér ké pe

Földrajzi fokhálózat - Termtu

Ismerje a földrajzi fokhálózat jellemzőit. Tudjon térképvázlatot készíteni, és alakítsa ki jelrendszerét. Használja feladatmegoldásai során a tematikus térképen közölt információkat. 1.2. Térképi gyakorlatok Alkalmazza a térkép jelei, színei és számai által közölt információkat. Legyen képes távolságot mérni é A földrajz kapcsán az jut eszembe, hogy: NÉZZÜK, IDE ÍROM!ITT LÁTOM AZ ÖSSZES VÁLASZT! Címkék: térkép, földrajz, diagram, efop, fokhálózat, 5 6 évfolyam természetanyaga, FÖLD FELÉPÍTÉSE. Ajánlott bejegyzések: 06.3. Földrajzi és éghajlati övezetesség Földrajz Ismerje a földrajzi fokhálózat jellemzőit. Készítsen térképvázlatot, és alakítsa ki a jelrendszerét. Használja feladatmegoldásai során a tematikus térképen közölt információkat. 1.2. Tájékozódás a térképen és a térképpel Értelmezze a térkép jelei, színei és számai által közölt információkat Ismerje a földrajzi fokhálózat jellemzőit. Készítsen térképvázlatot, és alakítsa ki a jelrendszerét. Ismerje a vetület fogalmát és a legelterjedtebb vetülettípusokat, hasonlítsa össze jellemzőiket. 1.2. Tájékozódás a térképen és a térképpel Értelmezze a térkép jelei, színei és számai által közöl

Szélesség és hosszúság — :: ELTE - TEGETA :: Kartográfiai

Interaktív földrajzi vaktérképgyűjtemény minden évfolyam számára Balaton szabadidő és hajózási térkép (HM) Turistautak, kerékpárutak jelölése, javasolt kerékpártúra útvonalak, lovaglási lehetőségek, repülőtér, sétarepülőhely, közigazgatási határok, földrajzi fokhálózat (WGS- 84) UTM-koordinátahálózat, kikötők adatai. 2.000 Ft Térképészeti alapismeretek az alapfokú oktatásban. Térképtörténeti honlap (2004. június) Térinformatikai honlap (2005. augusztus térkép, méretarány, domborzatábrázolás, földrajzi fokhálózat, helyi idő, zónaidő Célok és feladatok: A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók el tudják helyezni Magyarországot és Európát a világ természeti-társadalmi-gazdasági folyamataiban, kialakuljon bennük a nemzeti és az európai identitástudat. Videó: A térkép: A földrajzi fokhálózat 2021, Augusztus Lehet, hogy azzal indulhat, hogyan határozza meg az irányt. A legeredetibb és legtermékenyebb módszer az, hogy az ujját rámutat: oda kell menned

Térképészet - Földrajz kidolgozott érettségi tétel

 1. A földrajzi szélességi és hosszúsági fokhálózat megjelenítésének bekapcsolása . A rácsvonalak bekapcsolásával megtekintheti a földrajzi koordinátákat, illetve megállapíthatja a saját hozzávetőleges tartózkodási helyét a Föld felszínén. A térkép megdöntése: Kattintson duplán a jobb alsó sarokban látható.
 2. a fÖldrajzi fokhÁlÓzat a szÉlessÉgi És hosszÚsÁgi kÖrÖkb l ÁllÓ koordinÁta rendszer a hoszÚsÁgi kÖrÖket dÉlkÖrnek is nevezik ÉszakiÉs dÉlifÉlgÖmb a tÉrkÉp a fÖldfelszÍn egyezmÉnyes jelekkel tÖrtÉn , arÁnyosan kisebbÍtettt sÍkbeli ÁbrÁzolÁsa mÉretarÁny: a kisebbÍtÉs mÉrtÉke.
 3. él mélyebb a tenger, annál sötétebb színt használnak
 4. A térkép A modern térképkészítés elvei. A földrajzi fokhálózat értelmezése és használata. A vetület fogalma, a vetülettípusok alkalmazhatóságának korlátai. A térképek csoportosítása méretarány és tartalom alapján. Tájékozódás a térképen és a térképpel: Távolság- é
 5. топографічна карта; 2. topographic map térkép, méretarány, domborzatábrázolás, földrajzi fokhálózat, helyi idő, zónaidő Legyen képes megkülönböztetni az ősmasszívumok, a gyűrt- és a röghegységek formakincsét ábrákon, képeken

Magyarország Térkép Szélességi Fokokkal. By admin | 9th June 2018. 0 Comment. DVB S Műholdas digitális TV problémák Hobbielektronika.hu Nyugaton nyugszik (Szalkai István) Földrajzi fokhálózat Magyarország Térkép Cím és utcakereső irányítószám koordináták Ember a természetben 6. osztály | SuliTudásbázis Szélesség. A földrajzi fokhálózat értelmezése és használata; a vetület fogalma, a legelterjedtebb vetülettípusok és jellemzőik összehasonlítása, alkalmazhatóságuk korlátai Bemutatták azt a harminc régi, részletes térképet, amelyek segítségével az interneten tanulmányozható a főváros fejlődése a 18. század elejétől a 20. A térkép és a földgömb fogalma, ábrázolása és méretaránya. Szemléleti térképolvasás. A földrajzi fokhálózat elemeinek használata, tájékozódás a fokhálózat segítségével. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A logikai térképolvasás képességének kialakítása; gyakorlottsá A földrajzi helyzet meghatározása, a telkek és utak kijelölése, térképek készítése változatlanul szükséges, és erre a globális műholdas helymeghatározó rendszer minden korábbi módszernél inkább alkalmas. Ám ahogy láttuk, az új technológia a hagyományos feladatokon túl igen sok új szolgáltatás támogatását is - a földrajzi fokhálózat felépítése, a nevezetes szélességi és hosszúsági körök - az időszámítás alapjai: valódi napidő, helyi idő, zónaidő földrajzi térkép, szaktérkép, tényleges és relatív magasság, tájékozódás, tájolás, álláspon

Térképi ismeretek, tájékozódás - ELT

 1. Földrajzi térkép. További térképek Magyarország megyéiről: Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Veszprém Kapcsolódó térképek: Magyarország megyéi Magyarország városai Magyarország vízrajza Balaton Erdély Székelyföld.
 2. Gyergyói-havasok térkép és Hagymás-hegység térkép Dimap Bt. 2017 1:60 000 , 569634_gyergyoi_havasok_turista_terkep, Románia, Erdély hegyei turista térképek, Gy
 3. A földrajzi fokhálózat segítségével határozd meg az alábbi kiemelkedések pontos fekvését! 8 p. földrajzi szélesség földrajzi hosszúság északi déli északi dél
 4. A térkép és a földgömb fogalma, ábrázolása és méretaránya. Szemléleti tér-képolvasás. A földrajzi fokhálózat elemeinek használata, tájékozódás a fokhálózat segít-ségével. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A logikai térképolvasás képességének kialakítása; gyakorlottság kialakítás
 5. A vetület alapját a földrajzi fokhálózat, azaz a térkép vázát jelentõ vonalrendszer adja meg. A térképen feltüntetik a méretarányt, amely a kisebbítés mértékét fejezi ki. (Ha.
 6. Földrajzi hely megkeresése a térképen keresõhálózatokkal Helykeresési gyakorlatok a MF. feladatai segítségével. Kilométerhálózat készítése. (MF. 13.) Különbözõ keresõhálózatú térképek bemutatása. 7. Tájékozódás a földrajzi fokhálózat segítségével Egyenlítõ, Ráktérít

FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást, eligazodást segítő alapvető eszközökkel és módszerekkel. Vizsgálódásána A térkép keretvonaláig kifutó kilométerhálózati vonalak számozást kapnak, melyből kiderül, hogy 1, 2 vagy 4 km-es stb. távolságot jelölnek a szomszédos vonalak. Ha lemérjük az oldalhosszúságot, abból egyszerűen kiszámíthatjuk a méretarányt. Tegyük fel, hogy 1 kilométeres távolságot jelölnek a kilométerhálózati. Legyen tisztában a térkép és a valóság kapcsolatával, ismertesse a domborzatábrázolás különböző módszereit, ismerje a földrajzi fokhálózat jellemzőit. Magyarázza a kicsinyítés mértéke és a méretarány közötti kapcsolatot. Legyen képes információszerzésre a tematikus és különböző méretarányú térképekről Ismerje a földrajzi fokhálózat jellemzőit. Tudjon térképvázlatot készíteni, és alakítsa ki jelrendszerét. Használja feladatmegoldásai során a temati-kus térképen közölt információkat. 1.2. Térképi gya-korlatok Alkalmazza a térkép jelei, színei és számai által közölt információkat A földrajzi fokhálózat feltüntetése lehetővé teszi a térkép alkalmazását az egyre inkább elterjedő műholdas helymeghatározó és navigációs rendszerekben (GPS). Vélemények a termékről. Legyen Ön az első, aki véleményt ír! További vélemények és vélemény írás

Máramarosi-havasok térkép Kárpátia Kft, Szarvas 2009 1:50

Földrajzi Fokhálózat Térkép Térké

Atlasz; térkép; földrajzi fokhálózat; jelrendszer 1. Európa fekvése, kialakulása, nagy tájai 2. Földrajzi övezetesség Európában 3. Európa népességnek általános jellemzői 4. Az Európai Unió legfőbb szervezetei 5. A Kárpát-medence földrajzi adottságai 1. Magyarország nagy tájai - Hegységeink 2 tényleges és viszonylagos földrajzi fekvés, tengerszint feletti magasság, magassági szám, abszolút és relatív magasság, látóhatár (horizont), keresztmetszet, tömbszelvény, földrajzi fokhálózat, szélességi és hosszúsági kör (délkör, meridián), helymeghatározás, távolságmérés és meghatározás Földrajz tantárgyból 11-12. évfolyam Az EMMI által megfogalmazott kerettanterv (51/2012. (XII. de a térkép használata nélkül is képessé kell válnia a földrajzi fokhálózat, szélességi és hosszúsági kör (délkör, meridián)

A Kitaibel-Tomcsányi-féle térképen megtalálhatjuk a földrajzi fokhálózat koordinátavonalait, 10 szögpercenként. A térkép keretén szögperc élességgel adottak a koordináták. Tekintve, hogy a szélességi körök képei egyik szóba jöhető vetület esetében sem egyenes vonalak, így egyrészt a keret önmagában nem adna. 4. Térkép- és tereptani alapis-meretek - A meghatározó terepelemek jellem-zői - A terep felosztása - A tájtípusok jellemzői - A földrajzi fokhálózat jellemzői - A védelmi célú térképek vetületei - Az UTM hengervetület jellemzői - Az UTM vetület koordinátarend-szere - A földrajzi koordinátarendsze Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium Földrajz helyi tanterv 2 FÖLDRAJZ(2+2+0+0 óra) A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben val

A duóatlasz tartalmazza Magyarországot 1:200 000 és Budapestet 1:18 500 méretarányban. - 3. kiadás - 10 nyelvű jelmagyarázat - postai irányítószámos településjegyzék - Budapest áthajtási térképe - kilométertávolság-mutató Közép-Európáról - 1: 1 000 000 Magyarország térkép - földrajzi fokhálózat GPS-hez - emelkedők %-os jelzése - gépjármű elől elzárt. A térkép fogalma, ismérvei 1.2. A térképek osztályozása 1.3. Térképszerű ábrázolások 2. A FÖLD ELMÉLETI ALAKJA - KÖZELÍTŐ FELÜLETEK 2.1. Földalak-elképzelések az ókori görögöktől napjainkig 2.2. A földalak meghatározása napjainkban 3. VETÜLETTAN 3.1. Tájékozódás a felszínen 3.1.1. Földrajzi fokhálózat és. A térképeken való tájékozódást segíti a földrajzi fokhálózat megadása is. A helynévmutatóban félkövér szedéssel szerepelnek a tantervben is említett helynevek, piros betűs szedéssel a magyar történelemhez és a Kárpát-medencéhez tartozó helynevek, kék betűs szedéssel pedig a folyók, tavak, tengerek neve

Földrajzi koordináta-rendszer - Wikipédi

Földrajzi fokhálózat fogalma Földrajzi hosszúság fogalma Földrajzi szélesség fogalma Földrajzi térkép fogalma Földrengés fészke fogalma Földrengés fogalma Földtan fogalma Földtengely fogalma Folyami hordalék (allúvium) fogalma Folyó esésének fogalma Folyó fogalma Folyó vízjárásának fogalma. A földrajzi fokhálózat lehetővé teszi a térkép alkalmazását az egyre inkább elterjedő műholdas helymeghatározó és navigációs rendszerekben (GPS). Áttekintő térkép >>> A Budai-hegység térkép által lefedett terület. Budai-hegység minta (Budakeszi) Budai-hegység minta (Hármashatár-hegy

A földgömb (glóbusz) és a térkép • A földgömb a Földünk kicsinyített mása térben • A földtérkép a Földünk kicsinyített mása síkban Földrajzi fokhálózat • A szélességi és a hosszúsági körök hálóját földrajzi fokhálózatnak nevezzük • Ezek a vonalak nagy jelentőségűek, mert bármely földrajzi hely. A térkép a középkori Magyar Királyság területét foglalja magában, a balkáni melléktartományokkal együtt. Az egyes helyek közötti távolságot, ábráik körjeleit körzőbe fogva az alsó szegélyen szerkesztett mérföldskálán lehet kimérni. Földrajzi fokhálózat nincs a lapon A keresés eredménye. Tájékozódás a földi térben. kulcsra. Minden kategória Általános társadalomföldrajz - Gazdasági folyamatok -- Gazdasági együttműködések, integrációk -- Gazdasági erőterek -- Gazdasági fejlettség -- Gazdasági szerkezet (szektorok, ágazatok, ágak stb.) -- Világgazdasági globalizáció.

Budai-hegység turistatérkép 1:25 000 Szarvas András 2020, bu

FÖLDRAJZ A Földünk-környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival. Elősegíti, hogy megismerjék és megfigyeljék nemzeti értékeinket, legyen képük hazánk természeti, társadalmi-gazdasági adottságairól, valamint. A földrajzi fokhálózat elemei, tájékozódás a fokhálózat Vetület, vetülettípus, jelrendszer, topográfiai térkép, tematikus térkép, kis-, közepes- és nagy méretarányú térkép, abszolút és relatív magasság, szintvonal. Gimnáziumunk a főváros nagy múltú, több, mint 100 éves iskolája A téri intelligencia fejlesztési lehetőségei. Ezen az oldalon olyan feladatokat láthatsz, melyek a téri képességek fejlesztését célozzák. Ezek témája igen változatos, de leírásuk minden esetben egységes szempontok alapján történik. Elsőként jöjjön egy áttekintő táblázat, ami segíthet kiválasztani a megfelelő. Keresőhálózat és földrajzi fokhálózat. A földrajzi tartalmak ábrázolása térképen, földgömbön. Méretarány, aránymérték értelmezése; tanári segítséggel távolságmérés különböző térképeken. Modellalkotás terepasztalon. Elemi térképolvasás (felismerés, keresés) gyakorlása A földrajzi fokhálózat lehetővé teszi a térkép alkalmazását az egyre inkább elterjedő műholdas helymeghatározó és navigációs rendszerekben (GPS). Hasonló termékek Soproni-hegysé

Térkép - Wikipédi

A térkép egy adott felhasználási cél szempontjából fontos terepelemeket - gyakran kiemelve, a környezethez képest felnagyítva - ábrázolja, míg a kevésbé fontos, vagy A szelvények keretvonalait a földrajzi fokhálózat vonalai alkotják, ezért a térképszelvények trapéz alakúak A térkép A térképkészítés fejl ődése, a modern térképkészítés elvei. A földrajzi fokhálózat értelmezése és használata; a vetület fogalma, a legelterjedtebb vetülettípusok és jellemz őik összehasonlítása, alkalmazhatóságuk korlátai. A térképek csoportosítása méretarány és tartalom alapján; a domborza

Királyerdő-hegység térkép Dimap Bt

Térképismeretek, térkép ábrázolási módszerek, műholdak

 1. és tematikus térkép, kis-, közepes- és nagy méretarányú térkép, abszolút és relatív magasság, szintvonal, helymeghatározás, távérzékelés. A földrajzi fokhálózat Nevezetes szélességi körök . Pontosították a Mariana-árok mélységét, új térképek készült
 2. A földrajzi fokhálózat lehetővé teszi a térkép alkalmazását az egyre inkább elterjedő műholdas helymeghatározó és navigációs rendszerekben (GPS). Adatok Vélemények Legyen Ön az első, aki véleményt ír
 3. t égitest (alakja, mozgásai és következményei) 5. A térkép fogalma, jelrendszere
 4. A térkép A térképkészítés fejlődése, a modern térképkészítés elvei. A földrajzi fokhálózat értelmezése és használata; a vetület fogalma, a legelterjedtebb vetülettípusok és jellemzőik összehasonlítása, alkalmazhatóságuk korlátai. A térképek csoportosítása méretarány és tartalom alapján; a domborza
 5. A földrajzi fokhálózat lehetővé teszi a térkép alkalmazását az egyre inkább elterjedő műholdas helymeghatározó és navigációs rendszerekben (GPS). Vélemények a termékről Legyen Ön az első, aki véleményt ír
 6. • Helymeghatározás: földrajzi fokhálózat. • Európa helyzete, határai. Hazánk helye Európában. Tájékozódás a földgömbön és a térképen. Földrészek, óceánok felismerése különböző méretarányú és ábrázolásmódú térképeken. A nevezetes szélességi körök felismerése a térképen. Földrajzi helymeghatározá
 7. t összetett szó kezeljük: ahol tér alatt a Föld felszínét, kép.

Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny 2020/2021. tanév mészkőhegységek formakincse. Kontinensek, óceánok. Földrajzi fokhálózat. Felszíni és felszín alatti vizek. Földrajzi információk értelmezése, pénzügyi alapismeretek. Térkép használata. Földrajzi információk értelmezése. Pénzügyi. Helymeghatározás: földrajzi fokhálózat. Európa helyzete, határai. Hazánk helye Európában. Irány meghatározása a valós térben. Az iránytű működésének mágneses kölcsönhatásként való értelmezése. A térkép és a valóság közötti viszony megértése. Eligazodás terepen térképvázlattal 4. Tájékozódás a térképen (földgömb és térkép, távolság és területmérés, magasság és dom-borzatábrázolás, földrajzi fokhálózat, térképhasználat) TK.9.évf.37-41.oldal 5. A Föld bels ő szerkezete és a földi szférák (a geoszférák jellemz ői, k őzetlemezek mozgási és azok következményei) TK.9.évf.46-52. Szilágyság turista térkép, Szilágyság-térkép, Réz-hegység, Szilágyság térkép. A történelmi-néprajzi tájegység ismertetése román, magyar és angol nyelven. Túraútvonalak leírása, valamint a földrajzi fokhálózat ábrázolása GPS-hez A térkép, és 6-os TK. első két téma: A Föld, Az éghajlat, 7-es földrajz TK. 12-15, 20-22.): Föld mozgásai, földrajzi fokhálózat (segítő videó youtube-n: Földrajzi fokhálózat (Susu) néven (lásd alább); éghajlati övezetek elnevezései, éghajlati diagram értelmezése, kontinensek, nevezetes szélességi körö

A térkép A térképkészítés fejlődése, a modern térképkészítés elvei. A földrajzi fokhálózat értelmezése és használata; a vetület fogalma, a legelterjedtebb vetülettípusok és jellemzőik összehasonlítása, alkalmazhatóságuk korlátai. A térképek csoportosítása méretarány és tartalom alapján; TUDOD-E MÉG? Hogyan tájékozódunk? A kontinensek és az óceánok elhelyezkedése a Földön. 1. Ázsia, 2. Észak- és Dél-Amerika, 3. Afrika, 4. Antarktisz, 5. 1 : 200 000-es Magyarország autótérkép-szelvények, közigazgatás és főútvonalak térkép, földrajzi fokhálózat GPS használathoz, térképes távolságmutató, földrajzi nevekkel és látnivalókkal bővített névmutató, nemzetközi gépkocsijelek, grafikus használati útmutató - tiszta rajz és névmegírás - könnyű és jó olvashatóság mozgás közben is - magas. földrajzi fokhálózat is kifeszíthető a síkra, így a megrajzolt térkép vetülethelyes lehet. A másik probléma a grafikai programok segítségével készített térképeknek, hogy feliratai csak egy adott méretarányban mutatnak jól, más méretarány választásakor a feliratok vagy túl kicsik, vagy túl nagyok lesznek

Máramarosi-havasok térkép Kárpátia Kft, Szarvas 1:50 000 Máramaros térkép, maramures-terkep-dimap, Románia, Erdély hegyei turista térképek, Máramarosi-havasok A kötet felépítése pontosan követi a közép- és emelt szintű földrajz érettségi követelményrendszerét, ezért könnyen és egyszerűen lehet benne tájékozódni. Alkalmas önálló otthoni tanulásra, érettségire való felkészülésre, a régebben tanultak ismétlésére, illetve a tanultak elmélyítésére egyaránt

Terepismeret, Térképismeret, tájékozódá

Bükk túraútvonalak térkép, turista útvonaltervező azTar-kő hegység és Gyimes vidéke térkép Dimap Bt

Interaktív földrajzi vaktérképgyűjtemény Sulinet Tudásbázi

Gyergyói-havasok térkép és Hagymás-hegység térkép Dimap BtTorockói-hegység déli része térkép Dimap BtTérképek - Karten